PIENENĪTE atrodas skaitā vietā, ēka izremontēta, teritorija labiekārtota un piemērota pirmskolas vecuma bērniem ar īpašām āra nodarbību vietām. Blakus ir kultūras centrs, parks, skaisti dīķi, sakopta apkārtne!
RSS

trešdiena, 2018. gada 7. februāris

Plānotie vieskoncerti 2018 m.g.22.februārī – Ē.Balodis „Pasaka par sniedziņu”-teātris

21.martā – I.Pauras koncerts „Jautrās notis”

3.aprīlī – I.Lipskas koncerts „Ciemos pie rūķenītes Notiņas”

24.aprīlī – I.Kriševskas koncerts „Vesels un priecīgs”.

trešdiena, 2018. gada 17. janvāris

Leļļu teātris

Leļļu teātra "TIMS" muzikālā leļļu izrāde

 "Vilks, kurš rija grāmatas"

24.janvārī, plkst.11:00 

-

Erasmus+ pieredze

 • Informācija par starptautisko projektu Erasmus+ "Kvalitāte-3 CBērns (dzīvespriecīgs, drošs, radošs)
 • No 2016.gada septembra līdz 2018.gada septembrim Slampes PII „Pienenīte” piedalās Erasmus+ projektā „Quality-3C Child (cheerful, courageous, creative child)? (Tulk.”Kvalitāte- 3C bērns ( dzīvespriecīgs, drošs, radošs bērns)?).
  Projekta sadarbības partneri ir no Igaunijas (koordinatori), Grieķijas, Horvātijas un Portugāles.
  Projekta mērķis ir izstrādāt apmācības un audzināšanas procesa kvalitātes novērtēšanas standartu un kritērijus, kā arī paaugstināt dalībnieku profesionālo kompetenci.
  Viena no projekta aktivitātēm ir anketēšana par pirmsskolas apmācības un audzināšanas procesa kritērijiem un kvalitāti. Viedokļu noskaidrošana ar anketu palīdzību veicinās kvalitātes kritēriju sagatavošanu.
  Pateicamies bērnu vecākiem par pirmās un otrās anketas aizpildīšanu!
  No 3. līdz 9.decembrim iestādes darbinieki D.Bičole, R.Segliņa, B.Zunde dosies darba sanāksmē  uz Horvātijas pirmsskolas iestādi Jarun, lai prezentētu savu un iepazītu dalībvalstu pieredzi par bērnu attīstības novērtēšanu. Šī ir 4.projekta darba sanāksme.
  Savukārt, 5.darba sanāksme būs 2018.gadā no 20. līdz 22.martam, kad dalībvalstu pirmsskolas iestāzu vadītāji un skolotāji iepazīsies ar mūsu dārziņu.


Links uz projekta mājaslapu: www.3cchild.wordpress.com


Horvātijas darba sanāksmes pieredze attēlos:

 

 
Turpinājumā vēl!

---

piektdiena, 2017. gada 29. septembris

Atkārtota informācija zināšanai 2017./2018.m.g.:
Cien.vecāki!

Atkārtota informācija zināšanai 2017./2018.m.g.:

Mūsu iestādes telpas tiek izīrētas diviem maksas pulciņiem. Pulciņu vadītāji ir noslēguši līgumu par telpu īri. Visi norēķini par pulciņiem notiek tikai ar pulciņu vadītājiem.

Maksas pulciņu apmeklējums ir brīvprātīgs, pēc  jūsu izvēles.
Šie pulciņi nav mūsu iestādes realizētās izglītības programmas sastāvdaļa.

Otrdiena un ceturtdiena

16:00-16:50
Tautas dejas
 3-6 gadus veciem bērniem
Vada- kultūras darba organizatore Madara Ozoliņa

Piektdiena

16:00-16:40
Angļu valoda
(5-6 gadus veciem bērniem)
Vada- Zemgales vsk. angļu valodas skolotāja Zane Breča

pirmdiena, 2017. gada 25. septembris

Tikšanās ar psiholoģi I.Aunīti


Foto no tikšanās:


Veiksmi darbā!

---trešdiena, 2017. gada 23. augusts

Mums ir sava tīmekļa lappusīte!


Beidzot tas ir noticis - mums ir sava tīmekļa lappusīte! Te varēsim skatīt jaunumus, notikumu apskatus, pasākumu aprakstus, fotogalerijas, projektus, u.tml.

Tīmekļa lappuses adrese: http://pienenite.blogspot.com

---